komponente prodaja cdovi projekti info KIT kompleti download forumi knjige
Home

Projekti: Univerzalni mini ccTalk interfejs

ccTalk mini interface

Ovo je još jedan ccTalk univerzalni interfejs za sve vrste automata koji rade sa novcem. U potpunosti poštuje ccTalk standarde i ccTalk protokol, a omogućava istovremeno priključivanje i starih uređaja (žetonjere, hoperi...) koji ne rade i novih koji rade po ccTalk protokolu!

Za razliku od "velikog" ccTalk interfejsa, ovo je manja verzija i fizički i po mogućnostima, ali je i jeftinija. Sada možete npr. uzeti samo osnovnu verziju koja podržava tastere/bravice i žetonjeru. Za neke primjene, kao npr. kod JukeBox-a ovo je sasvim dovoljno. Ako Vam treba i podrška za nešto više uređaja, izberite u tabeli konfiguraciju koja Vam treba. Znači, sada sami definišete odnos između cijene i mogućnosti koje Vam trebaju u vašoj primjeni interfejsa.

Povezivanje interfejsa na PC je moguće izvršiti na 2 načina:
 • Preko COM porta (RS232).
  (Ako imate samo USB priključke na računaru, možete koristiti USB->COM adapter. )

 • Preko ccTalk interfejsa (koji nudimo u RS232 ili USB verziji) i

Na ccTalk mini interefejsu je ugrađena podrška za:
 • 16 ulaza (tasteri, bravice, ...) i zaštićeni su od visokih napona
 • 8 izlaza (za sijalice na 12V ili LED diode)
 • 4 izlaza za mehaničke brojače (u slučaju nestanka napajanja pamte stanje i nastavljaju brojati nakon ponovnog uključivanja interfejsa!)
 • Dallas I-button identifikator
 • hopper MK4
 • hopper CUBE MKII (interfejs za pokretanje motora je već ugrađen!)
 • coin validator (žetonjere), Comestero, Alberici ili sl.
 • bill acceptor (akceptor za papirne novčanice)
 • rele za automatsko uključivanje i isključivanje PC monitora
 • rubni konektor 2 x 28 kontakata, za sve signale i napajanje
 • poseban konektor za napajanje (za rad je potrebno +12V/1A)
 • poseban 10 pinski konektor za žetonjeru, ako želite da je direktno povežete preko originalnog konektora i 10 pinskog flat kabla
 • RS 232 int. i ženski D-SUB konektor za vezu sa PC-jem (kabl je muško-ženski 1:1)
 • ccTalk 4 pinski konektor ili ccTalk 10 pinski konektor (za povezivanje za ccTalk magistralu, za hopere, žetonjere i druge uređaje koji rade po ccTalk standardu)
Ovaj interfejs možete dobiti u jednoj od 5 ponuđenih konfiguracija:

ccTalk mini int.

 K1 

 K2 

 K3 

 K4 

 K5 

 

ccT int.

Ulazi (tasteri/bravice) [16]

+

+

+

+

+

 

+ [16/40]

Žetonjera [1]

+

+

+

+

+

 

+ [4]

Brojači [4]

+

+

+

+

+

 

+ [4/8]

Izlazi (sijalice) [8]

-

+

+

+

+

 

+ [16/40]

Rele

-

+

+

+

+

 

+

Hopper

-

-

+

+

+

 

+

Acceptor

-

-

-

+

+

 

+

Dallas I button

-

-

-

-

+

 

+

RAM memorija

-

-

-

-

-

 

+

Separator

-

-

-

-

-

 

+ [2]

Ekspanzioni kon. za dodatne ulaze i izlaze

-

-

-

-

-

 

+

Cijena:

35

35

40

40

40

 

50 €


U zadnjoj koloni su karakteristike "velikog" ccT interfejsa, radi poređenja. Oznake u zagradama označavaju broj ulaza ili izlaza.

Potrebno je još jednom napomenuti da interfejs, u slučaju prekida napajanja, automatski pamti neke kritične informacije! Npr. ako su mehanički brojači bili aktivni u trenutku nestanka napajanja, i oni se pamte i automatski nastavljaju odbrojavanje do zadate vrijednosti kada se napajanje interfejsa sljedeci put uspostavi. Isto tako, ako je hopper bio u fazi isplate, pamti se stanje isplaćenih i preostalih kovanica koje treba isplatiti. To stanje možete pročitati sljedeći put nakon uključenju aparata i poduzeti potrebne akcije ako to zelite.

Programeri koji razvijaju PC softver više ne moraju brinuti o raznim vrstama interfejsa, raznim protokolima i problemima koji su se do sada redovno javljali zbog nekompatibilnosti. Dovoljno je napisati jednom potrebne funkcije za komunikaciju, zaboraviti na taj dio problema, i posvetiti se samim aplikacijama (igrama).
Ako ne želite uopšte da se bavite sa tim dijelom posla, uz interfejs Vam možemo ponuditi i gotove DLL-ove za rad sa svim funkcijama interfejsa!!

Sada programer uopšte ne mora voditi računa o mnogim problemima koji su ranije bili vrlo teško rješivi, naročito pod Windows okruženjem gdje nemate direktnu kontrolu hardvera. Iako se danas masovno koriste Flash memorije umjesto hard diskova, njihov radni vijek je prilično ograničen, i ako se koristi intenzivno zapisivanje stanja igre na Flash-u, njegov radni vijek se drastično smanjuje! Na ovoj verziji interfejsa nema RAM memorije, ali i dalje je moguće priključiti naš ccTalk USB RAM modul, na kojem može biti i više kilobajta RAM-a, koji će biti automatski snimljen, a pristup do njega je puno brži jer se spaja sa računarom preko USB interfejsa !

Sto se tiče softverske strane, odnosno samog ccTalk protokola po kojem interfejs radi, on je vrlo detaljno objašnjen u originalnoj dokumentaciji firme "Money Controls" koja je i utemeljila ovaj standard. Kompletnu dokumentaciju u pdf formatu imate u tabeli ispod ovog teksta.

Na interfejsu postoji još jedna zanimljivost, odnosno originalno rješenje koje nismo sreli do sada u praksi. Naime, ako ste pomislili da se podatci čuvaju sa baterijom, prevarili ste se! NiCd baterije u takozvanom "puferskom spoju", u kojem se stalno dopunjavaju strujom, nisu baš dugotrajno rješenje. Proizvođači baterija tvrde da im je radni vijek 10 godina, a sa druge strane proizvođači elektronskih uređaja propisuju da se baterije mijenjaju svake 3 godine. Ako pretpostavimo da se može nabaviti vrlo kvalitetna baterija, iskustvo iz prakse kaže da će njen radni vijek biti negdje oko 6-7 godina. Međutim, danas je skoro nemoguće nabaviti tako kvalitetne baterije, pa će se to u praksi svesti na 1-2 godine, a često i još manje od toga. Smatrajući da tako nešto ni u kom slučaju nije dovoljno, uradili smo nešto sasvim drugačije.

Razvili smo rješenje korištenjem energije iz običnog elektrolitskog kondenzatora! Ako se nestanak napajanja na vrijeme detektuje, i softver mikrokontrolera ispravno odreaguje, energija u običnom ELKO od 1000 uF je sasvim dovoljna da se nakon nestanka vanjskog napajanja podatci spreme iz RAM-a na sigurno, u interni EEPROM mikrokontrolera. Nakon ponovnog uključivanja uređaja, podatci se vraćaju u RAM, vrši se provjera čeksuma i ako je sve OK, nastavlja se sa radom i sa istim sadržejem RAM-a, kao u trenutku nestanka napajanja. Uz pomoć običnog ELKO od 1000uF je moguće snimiti i više Kb podataka u EEPROM, pod uslovom da i hardver i softver budu optimalno prilagođeni za ovakav režim rada.

Detaljnije o ccTalk komandama koje se koriste i načinu testiranja možete pronaći na stranici sajta "Tester - razvojna ploča, za ccTalk interfejse" gdje se detaljnije opisuju pojedine komande.

Dokumentacija: Download Adobe Acrobat Reader [*.pdf]
ccTalk Serial Communication Protocol - Issue 4.6 [ 321 Kb]
[ 281 Kb]
[ 552 Kb]
[ 250 Kb]

Prodaja Prodaja

CCT_MINT1: Univerzalni ccTalk mini SLOT int. sastavljen i testiran, K1
35 €

CCT_MINT2: Univerzalni ccTalk mini SLOT int. sastavljen i testiran, K2
35 €

CCT_MINT3: Univerzalni ccTalk mini SLOT int. sastavljen i testiran, K3
40 €

CCT_MINT4: Univerzalni ccTalk mini SLOT int. sastavljen i testiran, K4
40 €

CCT_MINT5: Univerzalni ccTalk mini SLOT int. sastavljen i testiran, K5
40 €

Narudžbe na mail: narudzbe@elektronika.rs.bahome | o nama | katalog | cdovi | prodaja | projekti | linkovi | download | forumi | kontakt | alfanet

Hosted by www.poen.net