komponente prodaja cdovi projekti info KIT kompleti download forumi knjige
Home

Projekti: ccTalk tester - razvojna ploča

ccTalk tester

Tester ploča je namijenjena programerima, predviđena kao razvojni i testni alat za razvoj PC softvera uz koristenje naših ccTalk interfejsea (radi na obe verzije). Iako se radi o jednostavnoj pločici, od velike je pomoći jer omogućava da simulirate praktično čitavu slot mašinu na svom stolu i provjerite kako se ponaša interfejs i PC softver u raznim situacijama.

Na test ploči je zalemljen rubni 28 pinski konektor u koji se ccTalk interfejs jednostavno utakne (kao što se vidi i na slici). Uz ploču dobijate i CD sa potrebnim softverom, tako da sve funkcije možete isprobati i testirati, a zatim i napisati vaš PC softver koji upravlja sa cijelom mašinom. Osnovne funkcije možete dobiti i u sors kodu.

Ako želite još realniju simulaciju mašine, na ovu testnu ploču možete priključiti hoper, akceptor i dallas dugme. Žetonjera se priključuje direktno na interfejs. Tako možete sve isprobati i riješiti eventualne softverske bagove još u ranoj fazi.

Uz ovu testnu ploču dobićete besplatno i CD sa testnim softverom, da možete provjeriti kako to sve funkcioniše i da vidite način na koji se komunicira sa interfejsom.
Za prvo pokretanje ccTalk interfejsa, potrebno je uraditi sljedeće:

  • spojiti komunikacioni kabl između PC računara i interfejsa
    (za početak najbolje je koristiti priloženi RS232 kabal)
  • dovesti napajanje +12V na interfejs preko predviđenog konektora
    (ako se i dovede na konektor, napon +5 se ne koristi na int.)
  • instalirati komunikacioni paket WSC4 sa CD-a, a nakon toga pokrenuti program CCTalkTester.exe
U tester programu treba prvo otvoriti COM port, na koji ste spojili interfejs. (Za USB konekciju preko USB ccTalk interfejsa, ovdje ćete otvoriti virtuelni COM port koji se kreira instalacijom priloženih drajvera za USB ccTalk interfejs.)

Brzina treba ostati na difoltu, 9600bps. U liniji Izlazni podatci dobićete izvještaj da je port otvoren. Adresa interfejsa je podešena na 2, što je takođe difolt vrijednost u programu, tako da tu ne morate ništa mijenjati. Kliknite na komandu "254 Simple Poll", a zatim na dugme "Aktiviraj komandu". Na interfejsu će se automatski aktivirati rele, a u izlaznoj liniji ćete dobiti izvještaj "SimplePoll == OK ==". To znači da je komunikacija uspostavljena i da interfejs normalno radi.

Nakon desetak sekundi rele se automatski gasi, ako ne prozivate interfejs sa važećim komandama. To znači da će u slučaju kvara na PC računaru, njegov monitor biti automatski ugašen.
Sijalice, odnosno LED diode, setujete na ekranu sa lijevim i desnim tasterom miša. Boje imaju sljedeće značenje: crveno - sijalica svijetli, žuto - treperi, zeleno - treperi u suprotnoj fazi.
Komanda za setovanje sijalica je "233 Latch output lines". Rezultat za prva dva bajta sijalica, tj. prvih 16, će se vidjeti na testnoj ploči, odmah nakon aktiviranja komande 233.

4 LED diode na desnoj strani testne ploče su izlazi elektromehaničkih brojača, koje aktivirate sa komandom "030 ElMehCounter", ali prije zadavanja komande u polje ulazni podatci upišite npr. ovo: 2.4.6.8 Svaki broj odvojen tačkom ili praznim mjestom (space) pretstavlja broj impulsa koji će biti poslan svakom brojaču. Ovdje smo zadali prvom brojaču 2 impulsa, drugom 4, trećem 6 i četvrtom 8. Kada aktivirate komandu, vidjećete po treperenje LED-ova kako se svaki izlaz aktivira zadati broj puta.

Naravno, ako usred brojanja izvučete konektor od napajanja sa interfejsa i ostavite ga bez napona, on će to detektovati, i snimiti u EEPROM sve što treba za nastavak rada. Kada ga uključite sljedeći put, brojači će odbrojati ostatak impulsa, stanje sijalica će biti vraćeno na isto i kompletna memorija će imati isti sadržaj kao i u trenutku nestanka napajanja!
Komande za upis i čitanje memorijskih blokova su "215 ReadDataBlock" i "214 WriteDataBlock".

Tastere očitavate sa komandom "191 Keypad Control". Dobićete kod pritisnutog tastera na svaki pritisak, i isti taj kod sa setovanim 7. bitom kada se taster otpusti. U baferu se pamti do 10 zadnjih pritisnutih i otpustenih tastera, a svi se šalju u jednom paketu prema PC-ju, nakon čega se bafer briše.

U komunikacionom monitoru ćete uvijek moći pratiti tok podataka koji su išli od strane PC-ja prema interfejsu i obrnuto, tj. kako je interfejs odgovorio na zadatu komandu.

Na neke od komandi iz liste, interfejs vam neće poslati odgovor jer ih ne poznaje. One su ovdje radi drugih uređaja kod kojih imaju smisla, a kod ovog interfejsa nemaju nikakvu funkciju. Npr. tu su komande koje se koriste kod ccTalk coin acceptor-a (zetonjera), hopper-a itd.

Rad sa hopper-om (CUBE II, MK4 i sl.) se odvija na sljedeći način:
  • u polje za ulazne podatke možete unijeti broj kovanica za isplatu
  • od komandi, prvo mora ići komanda "164 Hopper Enable"
  • zatim se šalje komanda "166 Hopper Count"
Sada je huper aktiviran i vrši isplatu (svijetli crvena LED na testnoj ploči koja je spojena na izlaz za motor). Da bi ga PC softver pratio, koristi komandu "166 Hopper Status" i dobija podatke o trenutnom stanju isplate.
Na testnoj ploči možete koristiti taster koji simulira impulse od hupera, i nakon svakog pritiska na taster pozvati komanu 166 da vidite kako se mijenjaju podatci. Kada traženi broj impulsa, odnosno kovanica bude dostignut, motor hupera se gasi i isplata je uspiješno završena. U slučaju prekida napajanja u toku isplate, nakon uključivanja možete provjeriti sa komandom 166 da li ima neisplaćenih kovanica i reagovati po potrebi.

Za kontrolu coin acceptor-a, odnosno žetonjere, koriste se komande "228 Modify Master Inhibit Status", "227 Request Master Inhibit Status" i "229 COIN ACCEPTOR Read Bufered Credit".
Komanda 228 ima jedan parametar, kod kojeg se bit 0 odnosi na stanje inhibita za žetonjeru, a bit 1 je inhibit za Bill Acceptor. Dakle, parametar treba biti jedna od 3 vrijednosti - 0, 1 i 2.

U startu je inhibit aktiviran i za žetonjeru i za akceptor, tako da morate prvo koristiti komandu 228 da bi omogućili prijem kovanica ili papirnih novčanica. Status oba inhibit izlaza interfejsa ćete vidjeti na testnoj ploči preko odgovarajucih LED dioda. Kada je inhibit aktivan (visok nivo na izlazu) LED diode ne svijetle. Kada omogućite žetonjeru ili akceptor, odgovarajuća zelena LED će da svijetli, što znači da je uredjaj spreman za prijem, koji opet možete simulirati na testnoj ploči pomoću tastera.

Komanda 229 uvijek vraća 11 bajta podataka, gdje je prvi bajt broj dogadjaja, a zatim slijedi 10 bajta koji pretstavljaju zadnjih 5 ulaza (svaki ulaz kovanice generiše 2 bajta). Prvi bajt pretstavlja broj kanala na kojem je došlo do prepoznavanja kovanice, a drugi bajt je kod greške (kod nas uvijek 0 jer samo ccTalk žetonjera može imati podatke za ovaj kod). Ovih parova je uvijek 5 i oni se u baferu pomjeraju svaki put kada dodje do ulaza kovanice, tako da ćete uvijek dobiti podatke o zadnjih 5 ulaza!
Detalje o načinu rada komande 229 možete naći u originalnoj dokumentaciji za ccTalk protokol. U svakom slučaju, ova realizacija znači da može doći do maksimalno 5 ulaza kovanica, izmadju čitanja od strane PC softvera, i svi će biti memorisani. Ako bude više od 5 ulaza, a PC softver još uvijek ne pročita bafer žetonere, aktivira se automatski inhibit i žetonjera više ne prima novac!
To znači da morate provjeriti status sa komandom 227 i po potrebi omogućiti ponovo prijem sa komandom 228.

Na testnoj ploči možete simulirati ulaz novca preko tastera, a jumper-ima pored tastera možete definisati kanal na kojem se desio ulaz kovanice. U principu ako primate više različitih kovanica, tj. radite sa više kanala, neophodno je da žetonjeru isprogramirate da radi u paralelnom modu ! Programator za žetonjere i akceptore možete naći ovdje....

Rad sa akceptorom za papirne novčanice ide preko komande 159 i vrlo je sličan radu sa žetonjerom, samo ćete kao prvi bajt podataka dobiti broj impulsa koji je poslao akceptor nakon prepoznavanja novčanice, znači akceptor možete isprogramirati npr. da to bude 1 impuls za 5KM, 2 impulsa za 10KM, 4 impulsa za 20KM itd.

Dallas identifikaciono dugme se može priključiti na testnu ploču preko dvopinskog konektora i na komandu "020 1Wire Dallas Button" biće očitan serijski broj sa dugmeta, ili ako ga nema biće vraćene nule.

Komanda "255 TEST" je namijenjena za proizvođače, radi internih testiranja u toku razvoja i ne možete je koristiti.

Ostale komande su sastavni i obavezni dio svakog ccTalk uređaja koji poštuje ccTalk standarde i uz pomoć njih možete prozivati sve ccTalk uređaje na magistrali, identifikovati svaki od njih, detektovati da li ima uređaja koji imaju iste adrese i po potrebi mijenjati adrese uređajima itd. Protokol je prilično jednostavan i robustan, a omogućava da se automatski razriješe sve konfliktne situacije i da se ccTalk uređaji vrlo jednostavno udružuju na jednoj komunikacionoj magistrali bez posebnog podešavanja svakog od njih.

ccTalk interfejsi su urađeni profesionalno i maksimalno usklađeno sa važećim ccTalk standardom. Razna unapređenja se konstantno implementiraju, prateći razvoj i samog ccTalk standarda i naših kupaca.

Za sva pitanja na raspolaganju vam je mail: info@elektronika.rs.ba

Elektronika.rs.ba tim

Prodaja Prodaja

CCT_TEST: Tester - razvojna ploča, za ccTalk interfejse
20 €

Narudžbe na mail: narudzbe@elektronika.rs.bahome | o nama | katalog | cdovi | prodaja | projekti | linkovi | download | forumi | kontakt | alfanet

Hosted by www.poen.net