komponente prodaja cdovi projekti info KIT kompleti download forumi knjige
Home

Projekti: PIC razvojni sistem

PIC_RS

Sticajem okolnosti, iako je planiran odavno, naš razvojni sistem se pojavljuje tek sada, nakon što smo postali zastupnici Mikroelektronike i imamo u ponudi sve njihove razvojne sisteme. Svaka sličnost sa EasyPIC4 razvojnim sistemom je namjerna! Kolege iz Mikroelektronike su to odradili odlično i nema razloga da mi "otkrivamo toplu vodu". Na taj način ćete lakše koristiti njihove kompajlere i primjere koda, a moguće je i korištenje istih eksternih kartica.

Ipak postoje i neke značajne razlike i prednosti u odnosu na EasyPIC4 - na naš razvojni sistem se može priključiti ICD2 dibager što Vam omogućava debagiranje svakog programa, bez obzira sa kojim kompajlerom ili asemblerom je kreiran. MikroICD, koji je sastavni dio EasyPIC razvojnih sistema, radi samo sa kompajlerima od mikroelektronike i ne omogućava debagiranje na nivou mašinskih instrukcija.

Napajanje razvojnog sistema je moguće iz eksternog izvora 8-15V, ili preko USB porta. Na razvojnom sistemu je ugrađen AllPIC programator sa automatikom za preklapanje pinova koji se koriste za programiranje. Nakon završenog programiranja ovi pinovi su Vam na raspolaganju za upotrebu, kao i ostali.

Na ploči razvojnog sistema su podnožja za PIC-ove sa 40, 28, 20, 18, 16, 14 i 8 pinova. Kristal za oscilator je 4MHz i može se skidanjem 2 jumpera sasvim odvojiti od PIC-a, za slučaj da želite koristiti interni oscilator.

Takođe, na zadnjoj strani ploče razvojnog sistema se nalazi i ICD2 konektor, tako da se naš ICD2 programator/dibager može direktno priključiti na sistem i koristiti za programiranje i debagiranje! (U tom slučaju ugrađeni AllPIC programator nema nikakvu funkciju i ne koristi se).

Kao što se vidi i sa fotografije, na ploči imate ugrađene tastere, LED diode, LED displej, USB i PS/2 portove, MAX232, potenciometre itd. Na lijevoj strani imate predviđeno mjesto za priključenje LCD displeja i to u 4-bitnom i 8-bitnom modu, kao i 16 pinski konektor čiji raspored pinova odgovara velikom broju LCD displeja.

Na desnoj strani ploče se nalaze svi portovi u obliku standardnih 10-pinskih konektora sa rasterom 0.1" i na njih možete povezati svoje uređaje ili gotove kupljene kartice.

Uz razvojni sistem dobijate i PIC16F871 mikrokontroler i RS232 kabal. LCD displej 2x16 karaktera i DS1820 senzor možete kupiti odvojeno.


Dokumentacija: Download Adobe Acrobat Reader [*.pdf]
Uputstvo i softver za PIC razvojni sistem [ 16 Mb]
PIC razvojni sistem - šema [ 1,2 Mb]

Prodaja Prodaja

PIC_RS: PIC razvojni sistem
70 €

ICD2-GUR: ICD2 programator/dibager
35 €

ICD2-DEB: ICD2 dibager (bez ZIF podnožja za programiranje)
25 €

PIC_RS-DP: Razvojni sistem + ICD2 programator i dibager
100 €

LCD-DS : LCD displej 2x16 karaktera i DS1820 senzor.
10 €

Narudžbe na mail: narudzbe@elektronika.rs.ba
home | o nama | katalog | cdovi | prodaja | projekti | linkovi | download | forumi | kontakt | alfanet

Hosted by www.poen.net