komponente prodaja cdovi projekti info KIT kompleti download forumi knjige
Home

Projekti: Univerzalni ccTalk SLOT interfejs

ccTalk interface
ccTalk interfejs je univerzalni interfejs za sve vrste game mašina i ostalih automata koji rade sa novcem. Ovo je prvi ovakav interfejs koji u potpunosti poštuje ccTalk standarde i ccTalk protokol, a omogućava istovremeno priključivanje i starih uređaja (žetonjere, hoperi...) koji ne rade i novih koji rade po ccTalk protokolu!

Sada, konačno, programeri koji razvijaju PC softver više ne moraju brinuti o raznim vrstama interfejsa, raznim protokolima i problemima koji su se do sada redovno javljali zbog nekomatibilnosti. Dovoljno je napisati jednom sve funkcije za komunikaciju, zaboraviti na taj dio problema, i posvetiti se samim aplikacijama (igrama).
Ako ne želite uopšte da se bavite sa tim dijelom posla, uz interfejs Vam možemo ponuditi i gotove DLL-ove za rad sa svim funkcijama interfejsa!!

Povezivanje interfejsa na PC je moguće izvršiti čak na 3 različita načina:

 • Preko COM porta (RS232)
 • Preko ccTalk interfejsa (koji nudimo u RS232 ili USB verziji) i
 • Preko USB porta

Na samom Interefejsu je ugrađena podrška za:
 • 40 ulaza ukupno, od toga je 16 ulaza već ugrađeno na samom interfejsu (tasteri, bravice, ...) i zaštićeni su od visokih napona
 • 40 izlaza ukupno, od toga 16 izlaza je već ugrađeno na samom interfejsu (za sijalice na 12V ili LED diode)
 • ekspanzioni konektor za preostale ulaze i izlaze (za generisanje raznih efekata sa sijalicama, LED diodama i slično)
 • 8 izlaza za mehaničke brojače (u slučaju nestanka napajanja pamte stanje i nastavljaju brojati nakon ponovnog uključivanja interfejsa!)
 • Dallas I-button identifikator
 • hopper MK4
 • hopper CUBE MKII (interfejs za pokretanje motora je već ugrađen!)
 • coin validator (žetonjere), Comestero, Alberici ili sl.
 • izlazi za 2 separatora, što znači sortiranje ubačenih kovanica na 4 strane)
 • bill acceptor (akceptor za papirne novčanice)
 • rele za automatsko uključivanje i isključivanje PC monitora
 • 128 bajta RAM memorije za snimanje statusa igre, koja se ne briše sa nestankom napajanja ili gašenjem interfejsa !
 • rubni konektor 2 x 28 kontakata, za sve signale i napajanje
 • poseban konektor za napajanje (za rad je potrebno +12V/1A)
 • poseban 10 pinski konektor za žetonjeru, ako želite da je direktno povežete preko originalnog konektora i 10 pinskog flat kabla
 • RS 232 ženski D-SUB konektor za vezu sa PC-jem (kabl je muško-ženski 1:1)
 • ccTalk 4 pinski konektor i
 • ccTalk 10 pinski konektor, za povezivanje za ccTalk magistralu (za hopere, žetonjere i druge uređaje koji rade po ccTalk standardu)

Potrebno je još jednom napomenuti da interfejs, u slučaju prekida napajanja, automatski pamti 128 bajta korisničke memorije u koju možete smjestiti kritične varijable sa stanjem igre, kao i druga bitna stanja raznih brojača i sl. Ako su mehanički brojači bili aktivni u trenutku nestanka napajanja, i oni se pamte i automatski nastavljaju odbrojavanje do zadate vrijednosti kada se napajanje interfejsa sljedeci put uspostavi. Isto tako, ako je hopper bio u fazi isplate, pamti se stanje isplaćenih i preostalih kovanica koje treba isplatiti.

Znači da programer uopšte ne mora voditi računa o mnogim problemima koji su ranije bili vrlo teško rješivi, naročito pod Windows okruženjem gdje nemate direktnu kontrolu hardvera. Iako se danas masovno koriste Flash memorije umjesto hard diskova, njihov radni vijek je prilično ograničen, i ako se koristi intenzivno zapisivanje stanja igre na Flash-u, njegov radni vijek se drastično smanjuje! Zbog toga smo obezbijedili i malu količinu RAM-a koji se automatski snima u interfejsu, a ako Vam treba veća količina RAM-a za tu ili neku drugu namjenu, razvili smo i poseban ccTalk USB RAM modul, na kojem može biti i više kilobajta RAM-a, koji će biti automatski snimljen, a pristup do njega je puno brži jer se spaja sa računarom preko USB interfejsa !

Sto se tiče softverske strane, odnosno samog ccTalk protokola po kojem interfejs radi, on je vrlo detaljno objašnjen u originalnoj dokumentaciji firme "Money Controls" koja je i utemeljila ovaj standard. Kompletnu dokumentaciju u pdf formatu imate u tabeli ispod ovog teksta.

Na interfejsu postoji još jedna zanimljivost, odnosno originalno rješenje koje nismo sreli do sada u praksi. Naime, ako ste pomislili da se podatci čuvaju sa baterijom, prevarili ste se! NiCd baterije u takozvanom "puferskom spoju", u kojem se stalno dopunjavaju strujom, nisu baš dugotrajno rješenje. Proizvođači baterija tvrde da im je radni vijek 10 godina, a sa druge strane proizvođači elektronskih uređaja propisuju da se baterije mijenjaju svake 3 godine. Ako pretpostavimo da se može nabaviti vrlo kvalitetna baterija, iskustvo iz prakse kaže da će njen radni vijek biti negdje oko 6-7 godina. Međutim, danas je skoro nemoguće nabaviti tako kvalitetne baterije, pa će se to u praksi svesti na 1-2 godine, a često i još manje od toga. Smatrajući da tako nešto ni u kom slučaju nije dovoljno, uradili smo nešto sasvim drugačije.

Razvili smo rješenje na bazi običnog elektrolitskog kondenzatora! Ako se nestanak napajanja na vrijeme detektuje, i softver mikrokontrolera ispravno odreaguje, energija u običnom ELKO od 1000uF je sasvim dovoljna da se nakon nestanka vanjskog napajanja podatci spreme iz RAM-a na sigurno, u interni EEPROM mikrokontrolera. Nakon ponovnog uključivanja uređaja, podatci se vraćaju u RAM, vrši se provjera čeksuma i ako je sve OK, nastavlja se sa radom i sa istim sadržejem RAM-a, kao u trenutku nestanka napajanja. Uz pomoć običnog ELKO od 1000uF je moguće snimiti i više Kb podataka u EEPROM, pod uslovom da i hardver i softver budu optimalno prilagođeni za ovakav režim rada.

Od 14.02.2007.god. nasa firma, "AlfaNet infomatika" doo, je uvrštena u listu proizvođača ccTalk uređaja, i ima dodiljen proizvođački 3-slovni kod "ANI", u skladu sa standardom. Listu proizvođača možete pronaći u dokumentaciji u dijelu 3, na stranici 74.

Dokumentacija: Download Adobe Acrobat Reader [*.pdf]
ccTalk Serial Communication Protocol - Issue 4.6 [ 321 Kb]
[ 281 Kb]
[ 552 Kb]
[ 250 Kb]

Prodaja Prodaja

CCT_SLINT: Univerzalni ccTalk SLOT interfejs, sastavljen i testiran
50 €

Narudžbe na mail: narudzbe@elektronika.rs.bahome | o nama | katalog | cdovi | prodaja | projekti | linkovi | download | forumi | kontakt | alfanet

Hosted by www.poen.net