komponente prodaja cdovi projekti info KIT kompleti download forumi knjige
Home

Projekti: Veliki LED displeji

Displej 20cm

U ponudi su dva modela LED displeja, sa običnim i ultra sjajnim LED diodama 10mm. Visine brojeva je 20 cm. LED diode su montirane na pločama od crnog pleksija debljine 3mm. Rupe za diode su laserski bušene, tako da su savršeno precizne, te displeji fantastično izgledaju.

2 displeja

Ovdje su fotografisana oba displeja u radu, radi poređenja. Razliku u jačini svjetlosti je nemoguće dočarati na fotografiji jer je zaista drastična. Obe vrste dioda su Kingbrajt-ovi proizvodi, ali različite po intenzitetu svjetlosti koju emituju, i naravno, različite cijene.

Karakteristike korištenih LED:
obične - 10mm, 625nm, 40-150 mcd
super sjajne - 10mm, 660nm, 3000-4500 mcd

Praktično, sa običnim LED se mogu raditi displeji samo za zatvorene prostore, a sa supersjajnim LED biće vidljiv na otvorenom iz velike udaljenosti i po sunčanom danu, što se vidi i sa ove fotografije:

6cif. u radu
Prvenstvena namjena displeja je prikaz cijena goriva na bezinskim pumpama, pa se zato rade kao 3-cifarski ili 4-cifarski. Osim cijena, na totemima se često prikazuju i datum, vrijeme i temperatura. Za tu namjenu smo razvili 6-cifarski displej, koji osim cifara prikazauje tačke, dvotačke i stepene celzijusa.

6cifarski
Naravno, možemo napraviti i drugačije dimenzije i veći broj cifara, prema Vašim potrebama.


Setovanje vrijednosti koja se prikazuje se vrši sa računara, preko RS232 interfejsa. Parametri komunikacije su 2400,N,8,1. Nije potreban nikakav namjenski softver za setovanje displeja. Dovoljno je napraviti običan tekstualni fajl koji se može poslati iz programa "HyperTeminal", koji dobijete uz Windows.
Tekstualni fajl sa podacima o cijenama formirate u bilo kojem tekstualnom editoru (notepad ili sl.) i to na sljedeći način:

#1:D28.06.2008.
#1:V15:02:25
#2:1,88
#3:1,88
#4:1,90
#5:1,90
#6:2,05

Iz primjera je jasno kako setujete datum i vrijeme, a kako cijene na totemu. Broj iza znaka hash (#) je broj koji odgovara adresi na stampanoj ploci drajvera. Adresa svake ploče drajvera se podesava dzamperima, kao sto je označeno na samoj štampanoj ploči. Svaki drajver zauzima 2 adrese jer upravlja sa 6 cifara tj. dvije 3-cifarske cijene. Detaljnije uputusvo je dato u donjoj tabeli u pdf fajlu.

S obzirom da kablovi do displeja, odnosno totema, mogu biti vrlo dugački, podaci se ne šalju običnim RS232 protokolom, nego se u predajnom interfejsu konvertuju u nešto grugačiji oblik i onda prosleđuju na izlaze RJ45 konektora. Za povezivanje, od ovog predajnog interfejsa do displej interfejsa, je najzgodnije koristiti telefonske ili UTP kablove jer su jeftini i na njih se lako krimpuju odgovarajući konektori.


Jedinica za napajanje


Komunikacioni interfejs

Za napajanje je potreban naponi od 12V, a snaga zavisi od broja displeja koji se priključuju.
Displeji ne rade u multipleksu, tako da ne emituju nikakve smetnje. Setovanje se vrši samo jednom, i pamti se u eeprom-u kontrolera, tako da će u slučaju prekida napajanja sva setovanja (podešene cijene) biti sačuvana, a sat ima bateriju koja mu obezbjedjuje napajanje tako da će vrijeme i datum, takođe, ostati ispravni.

Od decembra 2010.god. u ponudi je i verzija kontrolera za displej koji prikazuje datum, vrijeme i temperaturu ali sa DCF77 sinhronizacijom ! To znači da će vrijeme biti uvijek tačno i da sat neće trebati uopšte podešavati niti pomjerati kod promjene na zimsko i ljetno vrijeme.

DCF77 modul, koji prima radio signal sa kodiranim vremenom i datumom, se priključuje na pločicu za kontrolu displeja i postavlja tako da je okrenut prema sjevero-zapadu, odnosno prema Frakfurtu u Njemačkoj. U Frakfurtu se nalazi od 1959.godine radio predajnik povezan sa preciznim atomskim satom koji emituje signal sa kodiranim vremenom i datumom.

Šifra DCF77 označava: D=Deutschland (Njemačka), C=dugi talasi, F=Frankfurt, 77=frekvencija 77.5 kHz. Snaga ovog predjanika je 50kW i pokriva područje u krugu od 2000km svojim signalom.

U našim krajevima signal nije dovoljno čist i ne može se primati neprekidno 24h, ali je obično dovoljno kvalitetan u toku noći kada je puno manje smetnji tako da se naš sat može sinhronizovati sa njim i korigovati eventualnu nakupljenu grešku. Sasvim je dovoljno da se sinhronizacija izvrši jednom u 10-20 dana pa da vrijeme na displeju bude uvijek tačno u sekundu.

Više o DCF77 sistemu možete pronaći na http://en.wikipedia.org/wiki/DCF77

Za mjesta gdje je DCF signal preslab ili sasvim nedostupan, a nema ni PC računara, u ponudi imamo i verziju displeja koja omogućava ručno podešavanje vremena i datuma preko 3 tastera, koji se mogu izvući na pogodnom mjestu u donjem dijelu totema.

Od januara 2013.god. imamo uradjenu i novu stampanu plocu koja se može koristi i za LED displeje i druge namjene

kao i bežični daljinski za podešavanje cijena na LED displeju, koji može biti i u vašoj izvedbi ili sa nekim od naših modula. Za detalje kliknite na fotografiju...Uputstvo za instalaciju i podešavanje Download Adobe Acrobat Reader [*.pdf]
Uputstvo za spajanje displeja i setovanje cijena, datuma, vremena i cijena na displejima [ 185 Kb]

Prodaja Prodaja

Displej sa ciframa od 20 cm, 10mm LED
30 € / po cifri

Displej sa ciframa 20 cm, od supersjajniih LED 10mm
50 € / po cifri

6 cifarski displej sa ciframa 20 cm od supersjajnih LED 10mm
250 €

Displej kontroler za 2 x 3-cifarski displej za ispis cijene (komunikacija i LED drajveri)
25 €

Displej kontroler za 6 cifarski displej sa satom (pokazuje datum, vrijeme i temperaturu)
40 €

Displej kontroler za 6 cifarski displej sa ulazima za DCF modul i 3 tastera, za ručno podešavanje
50 €

Displej kontroler za datum, vrijeme i temperaturu, radi DCF sinhronizaciju sata, tako da je vrijeme uvijek tačno i ne mora se podešavati (u cijenu je uključen i DCF modul)
65 €

PC komunikacioni interfejs (galvanski odvojena komunikacija sa displej kontrolerom)
15 €

Napojna jedinica 5 i 12V
20 €


Narudžbe na mail: narudzbe@elektronika.rs.bahome | o nama | katalog | cdovi | prodaja | projekti | linkovi | download | forumi | kontakt | alfanet

Hosted by www.poen.net