komponente prodaja cdovi projekti info KIT kompleti download forumi knjige
HomeProjekti:
RfM telekomande sa enkoderom za LED displeje totema

I ovaj sklop je realizovan na već poznatoj štampanoj pločici dimenzija 82 x 49mm, koja je dobila naziv "RfM univerzal board V2", ili skraćeno RfM_U2.

Uređaj se sastoji od dva dijela, odnosno dva sklopa, oba realizovana na RfM_U2 štampanoj pločici. Prvi sklop upravlja sa 48 cifara LED displeja (ako želite isti ispis na dvije strane totema, možete jednostavno upravljati sa 2 x 48 cifara, odnosno N x 48 cifara, spajajući obe strane paralelno na našu pločicu).

To je dovoljno za 12 cijena ispisanih sa 4 cifre, ili 16 cijena ispisanih sa 3 cifre. Teško da će neko imati veći totem od ovoga, ali ako zatreba broj cifara se lako može još povećati.
Ujedno je taj isti modul i RfM prijemnik, tako da se sa drugim sklopom, koji ima ulogu daljinskog upravljača, može bežično podešavati svaka cifra na displeju. Daljinski ima u kućištu ugrađene 3 klasične baterije tipa AAA, a sobzirom da se isključuje prekidačem tj. ne troši uopšte baterije kada ne radi, one će trajati godinama. Domet daljinskog je oko 50m.

Specifičnost ovog daljinskog upravljanja je u tome što se koristi minijaturni obrtni enkoder sa tasterom. To daje mogućnost fantastično jednostavnog i intuitivnog upravljanja sa displejima. Prtiskom na taster daljinskog na displeju se ispisuje donja crta, koja ima funkciju kursora, a okretanjem enkodera na obe strane, taj kursor se pomijera po displeju. Nakon jos jednog pritiska na dugme enkodera, tj. njegov taster, ulazi se u mod podešavanja cifre na kojoj je bio kursor. Okretanjem enkodera se sada podešava ispis od 0 do 9, zatim idu isti brojevi sa tačkom tj. 0. do 9., i na kraju je srednja crta "-" i potpuno ugašena cifra. Dakle na displeju možete ispisati bilo koji broj, ili samo crtice "----'" ili potpuno ugasiti neku cifru, odnosno cijenu.

Ako se daljinski ne koristi 10-tak sekundi, prijemnik će izaći iz moda podešavanja i memorisati sve promjene u interni EEPROM. U slučaju gašenja napajanja, ili nestanka mrežnog napona, sve cijene ostaju memorisane i nakon uključivanja napajanja ispisuju se na displeju, nakon testiranja segmenata displeja.

Podrazumijeva se da su drajveri LED cifara realizovani sa nekim od uobičajenih shift registara (npr. 74LS595) i tranzistora ili ULN2803 kola, ili eventualno korištenjem nekih specijalizovanih LED drajvera (npr. STP16CPC26, TLC59282 i sl.). Prednost ovakvih LED drajvera je u tome što je u jednom čipu spakovano sve što vam treba: shift registar, paralelni izlazni registar i izlazni drajveri sa strujnim izvorima! To znači da ne trebate lemiti ni otpornike u izlazima, za ograničenje struje kroz LED niz. Izlaz je 16 bita, a struja se reguliše sa samo jednim otpornikom, što drastično pojednostavljuje štampanu ploču.

Na obe pločice RfM_U2 se nalaze dva konektora: prvi je sa signalima DATA, CLOCK i LATCH, a drugi sa ulazima za obrtni enkoder sa tasterom.
Ako se pitate zašto su oba konektora na obe pločice, zamislite situaciju da trebate promijeniti cijenu na totemu, a bežični daljinski zakaže iz bilo kojeg razloga. Dovoljno je da izvučete konektor enkodera sa pločice u daljinskom i da enkoder odnesete do pločice u totemu, koja upravlja displejima, i čim uključite konektor enkodera u tu pločicu možete upravljati sa displejima na potpuno identičan način kao i sa daljinskim!

Ali ni to nije sve! Sobzirom da su obe pločice identične i da obe mogu vršiti obe funkcije (pokretanje displeja i daljinsko upravljanje), ako nastane bilo kakav problem na pločici koja pokreče displeje totema, moguće ju je zamijeniti sa pločicom iz daljinskog upravljača! Da bi pločica iz daljinskog radila kao kontroler displeja, dovoljno je samo da izvadite jedan džamper sa pločice daljinskog, jer kada je taj džamper zatvoren pločica radi kao daljinsko upravljanje displeja, a kada je otvoren radi kao displej kontroler i upravlja sa ciframa displeja u totemu. Čak i kada nabavite novi daljinski, nema potrebe da ovu pločicu vadite iz totema jer će daljinski raditi sa njom normalno, kao da je ona oduvijek bila u totemu.

Na ovaj način ste dobili dostruku sigurnost da će vaš displej u totemu raditi svih 365 dana u godini, čak i kada se pojave problemi.
Garancija na uređaj je 2 godine, kao i na sve ostale naše proizvode.

Kao i uvijek, sve vaše primjedbe, savjeti i ideje o mogućim modifikacijama su dobro došle i možete ih slobodno slati na na email: info@elektronika.rs.ba

Prodaja Prodaja

RF433-ENK : RfM telekomandni par modula, predajnik i prijemnik za upravljanje LED displejima
80 €

RFU_DISPL : Modul za upravljanje sa LED displejom totema (bez daljinskog upravljanja)
35 €

Za kupovinu na veću količinu odobravamo dodatni rabat:
preko 20 kom rabat od 15%, preko 50 kom. rabat od 30% !


Dodatne informacije na tel. +387(0)51/346-260 i na email: info@elektronika.rs.ba.
Narudžbe na email: narudzbe@elektronika.rs.ba

home | o nama | katalog | cdovi | prodaja | projekti | linkovi | download | forumi | kontakt | alfanet

Hosted by www.poen.net