komponente prodaja cdovi projekti info KIT kompleti download forumi knjige
Home


Projekti:
Automatika za samouslužne auto praonice/perionice, tajmer za solarijum, tajmer za igraonice, univerzalni brojač, termometar i termostat, mjerač dužine...

Sve su ovo slični uređaji, sa LED displejom i sa različitim softverima u mikrokontroleru...

Trenutno su najtraženije verzije tajmera sa priključkom za žetonjeru, za samouslužne praonice/perionice automobila. Zbog toga smo razvili i posebnu automatiku za auto praonica i praonice kućnih ljubimaca, na koju idu veliki LED displeji, 7 tastera i 6 releja po 16A, ali je ostavljena magućnost i za priključenje raznih drugih uređaja i sklopova.

Postoji i mogućnost priključivanja i klasičnih i ccTalk žetonjera, kao i za priključivanje akceptora i hopper-a, što otvara mogućnost za izradu automatske mjenjačnice. Moguće je i spajanje senzora za temperaturu, tako da se voda isključi na niskim temperaturama, kada prijeti opasnos od smrzavanja.

Osim toga, moguće je umrežiti više boksova, tako da se na centralnom mjestu mogu očitavati podaci o stanju kase za svaki boks auto praonice. Umrežavanje se može izvesti preko žičane veze ili bežično, a moguće je i očitavanje stanje preko GSM mreže, tako da na upit, SMS-om dobijete stanje kase u svakom trenutku...

Ovo je slična verzija tajmera, ali sa standardnim LED displejima visine 13mm i ulazom za spajanje sa žetonjerom. Na ovaj način možete automatizovati rad mnogih uređaja. U praonicama automobila se za usisivač često koristi ova verzija tajmera, a za pranje auta ide verzija sa velikim displejom, ali se mogu koristiti u salonima za igru, pristup internetu i mnoge druge namjene...

Sa prva dva tastera se podešava koliko vremena će vrijediti svaki impuls dobijen od žetonjere, a treći taster je START, koji uključuje potrošač. Za vrijeme rada potrošača, moguće je ubaciti po potrebi još kovanica i produžiti vrijeme rada tajmera. Programiranjem žetonjere se definiše koje kovanice može da prima i koliko će slati impulsa tajmeru za svaku primljenu kovanicu.

Mogu se korisiti razne vrste žetonjera jer su one uglavnom kompatibilne što se tiče priključivanja i napajanja. Mi smo koristili žetonjere iz serije RM5 od proizvođača Comestero group, jer za taj tip nudimo i programator žetonjera tako da vam možemo isporučiti već isprogramiran uređaj koji će primati kovanice koje želite: KM, Kn, Din, EUR, žetone...

S obzirom da se RM5 ponekad teško nalaze, a ni cijena im nije baš niska, nabavili smo još jednu vrstu žetonjere koja se pokazala jako dobro! Može se programirati da prepoznaje 3 vrste kovanica, definisati broj impulsa koji će slati za svaku kovanicu i podesiti nivo selektivnosti kod provjere.


Recimo da vam treba da žetonjera prima kovanice od 0.50, 1€ i 2€. Žetonjeru ćemo isprogramirati za ove kovanice i podesiti da šalje tajmeru 1 impuls za 50 centi, 2 impulsa za 1€ i 4 impulsa za 2€. Na tajmeru podešavate koliko će da vrijedi jedan impuls dobiven od žetonjere i to u koracima od 6 sek. Znači tasterom S1 podešavate 6, 12, 18, 24, 30... sekundi na displeju, a sa tasterom S2 tu vrijednost upisujete u memoriju tajmera. Sa tim je podešavanje završeno.

Kada spojite tajmer i žetonjeru i ubacite 1€ na displeju će se pojaviti 1.00 minuta, ako ubacite još 50 centi, na displeju će biti 1.30 minuta, itd. Sada sa tasterom START puštate u rad tajmer i vaš uređaj, a vrijeme na displeju se odbrojava po sekundu i kada stigne do nule rele se isključuje. U toku odbrojavanja možete uvijek dodati još vremena na tajmeru ubacivanjem kovanica u žetonjeru.

Kada je tajmer neaktivan, pritiskom na taster S2 dobićete na displeju ispis stanja kase tj. koliko novca je do sada ubaceno u uredjaj, odnosno koliko novca mora biti u kasi !!! Ovo stanje se ne može resetovati ni na koji način, tako da su isključene manipulacije od strane radnika koji nadgledaju uređaje ili prazne kasu.

Ovako izgleda jedna autopraona u Zagrebu, sa ugrađenom našom elektronikom...

Ovo je pogled sa zadnje strane na stariju verziju elektronike, sa žetonjerom i 3R modulom (dodatna 3 releja i 3 tastera), sve monitirano na jednu okruglu metalnu ploču.Tajmer i brojač naprijed/nazad sa podesivim načinima rada

Ovo je vrlo zanimljiva verzija uređaja jer ga sami možete podesiti tako da radi kao tajmer ili kao brojač, a mogu se podešavati i još neki parametri rada ! Za detaljnije specifikacije kliknite na ovaj link...Verzije tajmera namijenjene za solarijume


ali i razne druge namjene. Ima ugrađen vlastiti ispravljač tako da se priključuje na mrežni napon 220V. LED displej ima 4 cifre, visine 13mm. Za podešavanje su ostavljena 3 tastera: Set+, Set- i START/STOP. U izlazu se nalaze 2 releja od 2,5A. Preko jednog se spaja potrošač (tj. lampe solarija, ako se koristi u solariju). Neki solarijumi imaju ventilator za hlađenje koji treba da radi još 3 min. nakon gašenja lampi, pa je za tu namjenu ostavljeno mjesto za još jedan rele, koji se ugrađuje na zahtjev kupca. On će biti aktiviran zajedno sa prvim relejom i ostaće aktiviran još 3 min. nakon isteka vremena na tajmeru i gašenja prvog releja.

Tajmer vodi evidenciju u minutama koliko je bio uključen, što je vrlo važno za vlasnika salona, jer se onda tačno zna koliko pazara mora biti u kasi! Evidencija se ne može izbrisati niti mijenjati, a kada dostigne maksimalni iznos na displeju od 9999 minuta, počinje brojanje ponovo od nule.

Tajmer nudimo u obliku modula (sastavljena i testirana štampana pločica) ili kao gotov uređaj, ugrađen u kutiju, kao na fotografiji.

Termometar ili termostat

Ovo je opet sličan uređaj, sa displejima 13mm visine, ima RJ11 konektor za Dallasov senzor DS18B20, što omogućava mjerenje temperature u opsegu od -55°C do +127°C. Ispis izmjerene temperature vrši na displeju, a ako ima i funkciju termostata, sa tasterima SET+ i SET- možete podesiti vrijednost temperature koju želite da uređaj održava. Može se koristiti za kontrolu temperature ili samo kao alarm u slučaju da temp. izađe iz nekog predviđenog opsega. Dimenzije kutije su: 125 x 70 x 53 mm.


Termometar sa velikim displejima i Dallas senzorom se može koristiti za precizan prikaz izmjerene temperature, ali je moguće i realizovati i upravljanje preko releja i na taj način termometar pretvoriti u termoregulator. Dimenzije samog LED displeja sa 4 cifre su 265 x 87 mm, a vanjeske dimenzije okvira su 310 x 145 x 130 mm.

Moguće je i spajanje termostata sa našim Rf modulom, što omogućava bežični prenos izmjerene vrijednosti, ali i bežično upravljanje sa uređajem ili njegovo podešavanje. Ovo je vrlo korisna opcija npr. za kontrolu kotla centralnog grijanja, ili kontrolu inkubatora, jer u kući možete očitati izmjerene vrijednosti i dobiti npr. alarm sa ugrađenom zujalicom, ako temperatura u kotlu postane previsoka ili preniska...
Softver se može po potrebi i prilagoditi jer mogućih primjena ima zaista jako mnogo...

Prodaja Prodaja

TIM-MOD : Tajmer modul za ugradnju, na 12V, sastavljen i testiran sklop, bez kutije
40 €

TIM-SOL : Tajmer u kutiji, na 220V, za igraonice ili solarijume (vodi evidenciju koliko je radio)
60 €

TZET-MOD : Tajmer modul sa displejom 13mm i crvenim filterom, ulazom za zetonjeru i relejom
125 €

AP-AUTOM : Automatika za auto-praonice (veliki displej, ulaz za žetonjeru, 4 X Rele16A)
175 €

D6AP-GSM : GSM dojava stanja kase za više boksova (ako su umreženi)
200 €

D6AP-INT : Doplata za komunikacioni intefejs na svakom boksu, radi umrežavanja
25 €

TERMO-MOD : Termostat modul, displ. 13mm, sklop bez kutije na 12V i senzor DS18B20.
35 €

TERMO-GUR : Termostat u kutiji sa napajanjem na 220V i Dallas senzorom (od -55°C do +127°C).
50 €

TERMO-D70-MOD : Termostat modul sa velikim displejima 70mm i Dallas senzorom.
75 €

TERMO-D70-GUR : Termostat sa velikim displejima 70mm i Dallas senzorom upakovan u kutiju
100 €

D70-POW : Ispravljač za automatiku sa displejima 70mm
8 €

DUZ-MOD : Modul za mjerenje dužine sa ulazima za enkoder (enkoder nije uračunat u cijenu!).
55 €

Na količine veće od 5 kom. odobravamo rabat 5%, a na 10 kom. i više, rabat je 10%!

Narudžbe na mail: narudzbe@elektronika.rs.bahome | o nama | katalog | cdovi | prodaja | projekti | linkovi | download | forumi | kontakt | alfanet

Hosted by www.poen.net