komponente prodaja cdovi projekti info KIT kompleti download forumi knjige
Home


Projekti:
Atmel programator

atmelprog

Ovo je moćan programator za Atmel 89 seriju mikrokontrolera što uključuje 89C51/52/55, 89S51/52/55 i mnoge druge. Softver sa kojim programator radi je vrlo jednostavan, spaja se sa PC računarom preko serijskog porta i radi na 57600bps.

Karakteristike softvera:
  • Podržava većinu kontrolera iz Atmel 89 porodice
  • Automatski identifikuje programator i kontroler
  • Ugrađena provjera grešaka i verifikacija upisa
  • Podržano yaključavanje upisanog programa radi sprečavanja neovlaštenog kopiranja
  • Ugrađeno 20-pinsko i 40-pinsko ZIF podnožje
  • Automatsko brisanje prije upisa i automatska verifikacija nakon upisa
  • Informativna statusna linija i pristup do novih verzija softvera
  • Jenostavno korištenje
  • Rad na brzini od 57600 bps
Za napajanje se koristi izvor 14-18V DC ili 12-16V AC. Parametri komunikacije: 57600, 8, N, 1. Format fajlova: 8-bitni HEX. Radi pod Windows-ima: 95, 98, Me, NT, XP.

Lista podržanih mikrokontrolera:

Atmel Flash (Kb) EEPROM RAM (Bytes) I/O Pins
AT89C514 128 32
AT89LV514128 32
AT89C52825632
AT89LV528256 32
AT8C5520256 32
AT89LV552025632
AT89S51 4 12832
AT89LS51 412832
AT89S52 825632
AT89LS52825632
AT89S53 1225632
AT89LS5312 25632
AT89S8252 82 Kb25632
AT89LS8252 82 Kb25632
AT89C1051112815
AT89C2051212815
AT89C4051412815

Prodaja Prodaja

ATMEL-PROG : Atmel programator sa RS232 kablom
30 €


Narudžbe na mail: narudzbe@elektronika.rs.ba
Naručeno dobijate pouzećem na kućnu adresu
(za teritoriju BiH, Srbije i Hrvatske)!


home | o nama | katalog | cdovi | prodaja | projekti | linkovi | download | forumi | kontakt | alfanet

Hosted by www.poen.net