komponente prodaja cdovi projekti info KIT kompleti download forumi knjige
Home


Projekti:
Upravljačka elektronika za brentu

digitalne mjere za brentu


Upravljačka elektronika za brentu, "ALFA 2019", se sastoji iz centralne mikrokontrolerske jedinice sa tastaturom i preciznog inkrementalnog obrtnog enkodera. Enkoder ima 2 izlazna kanala i generiše 1000 impulsa po svakom kanalu, što znači 4000 promjena po svakom obrtaju svoje osovine. Sa tankom celičnom sajlom 0.7mm, koja ide oko osovine enkodera prečnika 8mm, enkoder generiše oko 14400 impulsa na svakih 100mm linijskog pomaka.

Na centralnoj jedinici se nalazi tastatura sa krupnih 16 tastera i crvenim LED displejima, što obezbjeđuje lako rukovanje. Na desnoj strani kutije se nalazi i priključni kablovi za napajanje, izlaz releja za upravljenja i D-SUB 9 pinski konektor za povezivanje enkodera. Raspored signala na svim priključnim konektorima je označen na naljepnici iznad konektora.
Svi ulazi su galvanski odvojeni od ostatka elektronike preko optokaplera, a izvedeni su sa odvojenim napajanjem i strujnim izvorima. To garantuje maksimalnu imunost na smetnje, koje su u industrijskim uslovima uvijek očekivane i jake.

Napajanje upravljačke elektronike se vrši sa naponom 220V~ i potrošnja je oko 5W. Ugrađeni su releji (proizvodač OMRON ili FINDER) za struje do 10A. Izlazi releja za upravljanje motorima su dovedeni direkno sa kontakata releja i na njima nema nikakvog napona! To znači da se mogu jednostavno priključiti paralelno nekim postojećim tasterima za ručno upravljanje, što znači vrlo jednostavnu i brzu instalaciju ove elektronike.

Na D-SUB 9 pinskom konektoru se nalaze, pored ulaza za enkoder, još dva ulaza. Prvi je za magnetni senzor koji se postavlja u maksimalnom položaju mosta brente (najvećoj udaljenosti od žage za rezanje), a drugi ulaz je za taster "VRAĆANJE" koji služi za odmicanje 10mm od žage prilikom vraćanja debla. Ovaj ulaz se ne mora koristiti jer istu funkciju vrši i taster "-" na tastaturi, ali je ostavljen kao opcija jer su neki brentisti navikli na takav način rada.

Korištenje je vrlo jednostavno, bez nepotrebnih komplikovanja. Postoji 10 definisanih mjera koje lako setujete pritiskom samo na 2 tastera, a svih 10 mjera možete sami podešavati po svojim potrebama.
Kompletno uputstvo za podešavanje, instalaciju i rad sa ovom upravljačkom elektronikom možete preuzeti u tabeli ispod...

Ako imate pitanja, komentara, sugestija... pisite nam na email:info@elektronika.rs.ba

Dokumentacija Download Adobe Acrobat Reader [*.pdf]
Uputstvo za upravljačku elektroniku brente, DIGITALNE MJERE ALFA 2019 [ 226 Kb ] [ 160 Kb ]

Prodaja Prodaja

UBR-GUR : Upravljačka elektronika za kontrolu brente sa enkoderom (bez ugradnje)
1025 KM + PDV
= 1199 KM


Narudžbe na mail: narudzbe@elektronika.rs.bahome | o nama | katalog | cdovi | prodaja | projekti | linkovi | download | forumi | kontakt | alfanet

Hosted by www.poen.net