komponente prodaja cdovi projekti info KIT kompleti download forumi knjige
Home

Projekti: Tester i analizator poluprovodnika

Semiconductor Analyzer

Iako u ponudi već imamo sličan fabrički uređaj, još malo većih mogućnosti jer analizira i tiristore/trijake, njegova veća cijena je razlog zbog kojeg nudimo i ovaj analizator poluprovodnika.

Ovaj uređaj ima fantastičan odnos cijene i perfomansi jer analazira poluprovodnike koji se najčešće sreću u uređajima a to su bipolarni, FET i MOSFET tranzistori kao i diode. Ne može se koristiti za testiranje tiristora/trijaka i tranzistora u darlingtonovom spoju!

Analizator sam određuje izvode priključene komponente, izračunava različite parametre i prikazuje ih na displeju. Pojačanje se mjeri u opsegu od 5 do 999. Za pravilno identifikovanje MOSFET-a, mora imati naponski prag manji od 4,5V i morao bi biti noviji tip, što jeste u većini slučajeva.
Za FET tranzistore se mjere tri parametra: gate-source napon praga, drain struja zasićenja i otpor u punom otvorenom "ON" stanju.

Korištenje analizatora i prikaz na displeju

Bipolarni tr.: Na displeju se prikazuje polaritet tranzistora (PNP ili NPN), tip poluprovodničkog materijala (silicijum ili germanijum) i pojačanje. Druga linija pokazuje raspored izvoda i kolektorsku struju, koja se kreće od 1,5mA do 4mA u zavisnosti od strujnog pojačanja. Ako je trenzistor djelimično ili u cjelini u kratkom spoju, odgovarajući izvod biće označen sa "X". Kratak spoj biće prikazan ako je otpor između izvoda manji od 50 oma.

FET tranzistori: Ispisuju se 3 izmjerene vrijednosti (gate-source napon praga, drain struja zasićenja i otpor u otvorenom stanju) naizmjenično svake 2 sekunde.
Napon praga je negativan za N-kanalni FET i pozitivan za P-kanalni FET.Maksimalna vrijednost je limitirana softverom na +/-20V. Rezolucija je 10mV za vrijednosti do 9,99V i 100mV za veće vrijednosti.
Struja zasićenja (kada je gate spojen na source) je u opsegu 0 do 99,9mA. Rezolucija je 10uA za struje do 10mA i 100uA za struje do 100mA.
Drain-source otpornos, kada je FET potpuno otvoren, je u rengu 0-999 oma.

MOSFET tranzistori: Prikazuje se odgovarajući napon MOSFET-a za drain struju od oko 2mA. Mjerenje je u opsegu 0-4,5V sa rezolucijom 10mV. Za ispravnu identifikaciju MOSFET-a struja propuštanja gejta ne smije preći 0,5uA.

Diode: Dioda treba da je konektovana između LIJEVOG i DESNOG test priključka na analizatoru, koji će na displeju označiti Anodu i Katodu. Sekvenca prikaza displeja je oko 2 sekunde, a prikazuju se 3 različita parametra:
1. - napon i struja kroz diodu preko otpora od 400 oma. Maksimalna struja je limitirana na 12mA.
2. - ista informacija ali ovaj put preko otpora od 5,9 Koma i sa strujom limitiranom na 800uA.
3. - struja u reverznom smjeru i test napon. Rezolucija je 100nA.

Prodaja Prodaja

SCA-GUR : Analizator poluprovodnika, sastavljen i testiran uređaj
35 €

Narudžbe na mail: narudzbe@elektronika.rs.bahome | o nama | katalog | cdovi | prodaja | projekti | linkovi | download | forumi | kontakt | alfanet

Hosted by www.poen.net