komponente prodaja cdovi projekti info KIT kompleti download forumi knjige
HomeProjekti:
Bežični sistem za pozivanje konobara

Bežicni sistem za pozivanje konobara je nastao kao rezultat vlastitog razvoja Rf modema koji rade na 433MHz. Broj stola koji poziva ispisuje se na jasno vidljivom crvenom LED displeju 13mm, a uređaj ima i zvučnu indikaciju poziva.

    Prikaz moguć u 3 različita moda:

  1. Ispis zadnjeg poziva sa brojem stola na LED displeju. Poziv se označava i zvučnim signalom (ugrađenom zujalicom) i na displeju je ispisan broj stola sa kojeg je došao zadnji poziv. Na svaki sljedeći poziv proces se ponavlja i na displeju imate uvijek broj zadnjeg stola koji je izvršio pozivanje.

  2. Ispis do 9 zadnjih poziva sa brojem stola. Za razliku od prethodnog moda rada, gdje ste imali samo zadnji poziv, ovdje se memoriše lista poslednjih 9 poziva, tako da uvijek možete pregledati unazad kojih 9 stolova su izvršili pozivanje. Kretanje kroz listu poziva i brisanje liste se vrši tasterima na uređaju. Kada je svih 9 stolova posluženo, listu možete obrisati tasterom reset, ako to želite. Lista se formira cirkularno, tako da svaki novi poziv briše onaj zadnji iz liste (koji je najranije memorisan) i na taj način je memorisano uvijek zadnjih 9.

  3. Ispis zone i broja stola. Pogodno za vece objekte sa više sala za posluživanje i/ili terasom, bazenom i sl. U ovom modu rada se uređaj ponaša slično kao i u modu 1 - prikazuje se samo zadnji upućeni poziv, ali se na displeju na prvom mjestu sada prikazuje i zona kojoj sto pripada, tako da je odmah vidljivo iz kojeg dijela objekta je poziv upućen.

Modul za pozivanje je malih dimenzija (31x55mm) i može se ugraditi i različite ukrasne predmete koji stoje na stolu. Može se napajati na minijaturne baterije CR2032 ili 2 x AA baterije (što preporučujemo), ako to prostor dozvoljava, što garantuje veliki radni vijek baterija.

Rf modem ima veliki domet, tako da se može bez problema koristiti u većim objektima, na terasama, bazenima i sl.

Komunikacija je dvosmjerna, tako da modul za pozivanje dobija povratnu informaciju od glavnog uređaja da je poziv primljen, i signalizira to kratkim uključivanjem zelene LED. Ako nema potvrde, modul će to signalizirati crvenom LED i pokušati automatski ponovo poslati poziv. Poziv se pokušava poslati maksimalno 3 puta.

Jednostavan, efikasan i pouzdan, unapređuje kadrovsku produktivnost, povećava raspoloživo vrijeme za gosta, povećava kvalitet usluge i doprinosi boljem imidžu ugostiteljskog objekta.

Garancija na uređaj je 2 godine.

Potrebni dileri za distribuciju.

Prodaja Prodaja

RF1-KON : RF modul za pozivanje konobara, gotova pločica za ugradnju u kutiju
15 €

RF2_PKON : RF modul za prijem poziva konobara sa napajanjem, displejom i zvučnim sinalom
50 €

Dodatne informacije na tel. +387(0)51/346-260 i na email: info@elektronika.rs.ba.
Narudžbe na email: narudzbe@elektronika.rs.ba

home | o nama | katalog | cdovi | prodaja | projekti | linkovi | download | forumi | kontakt | alfanet

Hosted by www.poen.net