komponente prodaja cdovi projekti info KIT kompleti download forumi knjige
HomeProjekti:
Daljinska kontrola otvaranja kapije/garaže

Sistem za daljinsku kontrolu kapije/garaže se sastoji od elektronskog sklopa za kontrolu motora kapije i daljinskog upravljača. Za napajanje elektronike je potrebno obezbijediti napajanje od 12V/250mA. Izlazi za motor su dva releja koji podnose struju do 6A, sa beznaponskim kontaktima. Prvi rele se aktivira na pritisak prvog tastera, a drugi na pritisak drugog tastera, na daljinskom upravljaču. Znači ako se motor spoji tako da prvi rele uključuje motor u jednom smjeru, a drugi rele u drugom smjeru, dobili smo funkciju otvaranja i zatvaranja.

U krajnjim položajima se obično montiraju mikroprekidači ili reed releji i stalni magneti, tako da se zatvori kontakt kada kapija ili vrata dođu u taj položaj. Ove signale dovodimo na predviđene ulaze našeg sklopa (spaja se između ulaza i mase). Čim se ovo ulazno kolo zatvori, tj. ulaz bude doveden na masu, odgovarajući rele će biti isključen i motor zaustavljen.

Prvi ulaz isključuje prvi rele, a drugi ulaz isključuje drugi rele, što znači da bi na prvi ulaz trebalo dovesti kontakte krajnjeg prekidača za otvorenu kapiju ili vrata, a na drugi ulaz kontakte krajnjeg prekidača za zatvorenu kapiju ili vrata.

Ako imate postavljenu i zaštitnu IC barijeru, ili neki drugi sigurnosni mehanizam, možete je spojiti na ulaze 3 i 4, koji takođe gase releje 1 i 2 respektivno.


Daljinski upravljač je malih dimenzija ali prilično velikog dometa (50m i više, zavisno od uslova), tako da ga možete aktivirati i puno prije nego što priđete ulazu. Broj daljinskih upravljača koji se mogu koristiti za kontrolu nije ograničen!

Ono što je vrlo bitna razlika između našeg daljinskog upravljača i svih drugih, je činjenica da se RF komunikacija odvija u oba smjera! Dakle, daljinski će poslati signal koji je taster pritisnut, a komandna elektronika će mu poslati potvrdu da je signal primljen i prepoznat! Na daljinskom upravljaču se to signalizira kratkim uključivanjem LED. Ako nema potvrde, daljinski će to signalizirati drugom bojom LED i pokušati automatski ponovo poslati poziv. Signal se automatski pokušava poslati 3 puta.

Na ovaj način je riješan jedan čest problem koji se pojavljuje u našim zgradama - izlaz iz garaže je obično takav da vrata garaže više uopšte ne vidite kada izađete iz garaže i popnete se do ceste. Sa klasičnim daljinskim morate se vratiti u rikverc da vidite vrata i stiskati taster na daljinskom dok se ne uvjerite da se vrata garaže zatvaraju!
Sa ovim rješenjem je dovoljno da vidite potvrdu prijema na daljinskom, nakon pritisaka tastera i možete biti sigurni da je signal primljen... i slobodno nastaviti sa vožnjom !

Ulazi za krajnje prekidače isključuju svaki svoj rele (1. ulaz gasi rele 1, 2. ulaz gasi rele2 itd.). Ako je neki ulaz već zatvoren (spojen na masu), njemu odgovarajući rele se ne može ponovo aktivirati.


Garancija na uređaj je 5 godina.

Potrebni dileri za ugradnju i distribuciju.

Dokumentacija Download Adobe Acrobat Reader [*.pdf]
Spajanje automatike za kapiju/garažu (pdf) [ 700 Kb]


Prodaja Prodaja

RFM-KAP2R : Sklop za kontrolu kapije/garaže sa 2 releja, 2 ulaza za krajnji položaj + daljinski
100KM

RFM-DGUR : Dodatni daljinski upravljač za kontrolu kapije/garaže
25 KM

Dodatne informacije na tel. +381(0)51/346-260 i na email: info@elektronika.rs.ba.
Narudžbe na email: narudzbe@elektronika.rs.ba

home | o nama | katalog | cdovi | prodaja | projekti | linkovi | download | forumi | kontakt | alfanet

Hosted by www.poen.net