komponente prodaja cdovi projekti info KIT kompleti download forumi knjige
Home

RF MODULI i RF MODEMI za ISM band

Na ovim stranicama se bavimo raznim vrstama Rf komunikacije na ISM (Industrial, Scientific, Medical) bandu za koji ne treba dozvola za rad RF uređaja. U ponudi je više uređaja zasnovanih na različitim hardverskim rješenjima. Daleko najbolje i najuniverzalnije rješenje se pokazalo sa Texas instruments-ovim kolom CC1100/CC1101, pa smo na bazi tog kola razvili više gotovih sklopova, koje ovdje nudimo, ali i čitav mrežni protokol za komunikaciju između ovih uređaja koji formiraju bežičnu mrežu.

Za one koji žele da se sami ozbiljnije pozabave Rf komunikacijom i razvijaju vlastita rješenja, nudimo kompletan razvojni paket koji se sastoji od 3 uređaja i namjenski napisanog PC softvera. Prokol koji smo razvili omogućava potpunu kontrolu samog CC kola, jer daje pristup do svih njegovih registara, i to preko RS232 interfejsa ali i bežično. Uvedene su i neke komande kojima se definiše način rada čitave mreže i demonstriraju neke od mogućnosti ovih fantastičnih Rf modema!

Prvo da razjasnimo razliku između Rf modula i Rf modema - sam proizvođač naziva CC1100 kolo Rf-Transceiver ali ponegdje i Rf modem, a sobzirom na nivo integrisanih funkcija u CC čipu ne može se reći da to nije kompletan modem u jednom čipu.

Ipak mi ćemo se ovdje držati termina Rf modul za sklop koji se sastoji samo od Rf dijela, u našem slučaju kola CC1100/CC1101 i njegovih pratećih elemenata, a takav sklop već imamo odavno u našoj ponudi. Naravno, da bi se njim bilo šta korisno mogli raditi, morate ga spojiti sa mikrokontrolerom i ispravno konfigurisati sve njegove registre, a tek potom možete ga koristiti za bežičnu komunikaciju.

Ako se na štampanoj ploči pored Rf modula nalazi i mikrokontroler koji vrši funkciju inicijalizacija CC kola i odrađuje kompletnu komunikaciju sa njim, to smatramo da je Rf modem. Za njegovo korištenje ne morate znati ništa o samom CC čipu i načinu na koji on radi. Dovoljno je da se spojite na Rx i Tx pinove za RS232 komunikaciju i možete već slati i primati podatke bežično. Naravno, ako formirate bežičnu mrežu od više uređaja koji treba da rade na istom kanalu i međusobno razmjenjuju podatke, potreban vam je i komunikacioni protokol koji će omogućiti adresiranje svakog pojedinog uređaja, provjeru grešaka u primljenim paketima, komande za izvršavanje funkcija koje svaki sklop treba da obavlja itd...

Mi smo se pobrinuli i za taj dio posla, jer smo razvili i jedan jednostavan, ali vrlo upotrebljiv i fleksibilan, protokol za Rf komunikaciju i nazvali smo ga RfTalk. Više o tome možete pronaći na stranici koja je posvećena samom RfTalk protokolu...

Naravno, ako na ploču već ugrađujemo mikrokontroler, onda je šteta da radi samo serijsku komunikaciju, jer može da odradi još puno drugih funkcija, tako da smo razvili više uređaja koje vam pretstavljamo na ovim stranicama, koji rade Rf komunikaciju po RfTalk protokolu, ali imaju različite hardverske resurse na štampanim pločama i različite mogućnosti primjene...

Primjena:
Neki postojeći naši uređaji će dobiti mogućnost spajanja Rf modula radi daljinske kontrole ili slanja podataka. Npr. ako koristite naš termoregulator za inkubator, koji se nalazi u nekom objektu pored kuće, sada je moguće imati u kući displej sa svim mjerenjima i alarmom, pa i RS232 izlazom ako treba!

Na isti način je moguće i pratiti temperaturu u kući/stanu, ili u peći za centralno grijanje, po potrebi uključiti/isključiti peć / pumpu / elektro ventil itd.

Možda najinteresantnija i najupotrebljivija varijanta je povezivanje GSM kontrolera i Rf modema pa tu verziju uređaja već imamo u našoj ponudi, pod šifrom GCU_RfM. Ova kombinacija omogućava postepenu izgradnju čitavog sistema kućne automatizacije sa GSM kontrolom....


Projekti: RfM telekomande sa enkoderom za LED displeje totema

Uređaj omogućava upravljanje sa LED displejiima na totemima. Ako pravite vlastite LED module sa 7 segmentnim ciframa, za toteme, i želite da ih pokrenete a zatim i podešavate cijene bežičnim daljinskim, ovo je uređaj koji vam treba i koji vam riješava sve probleme...
[dalje]


Projekti: Bežični IC senzor za detekciju divljači
Senzor za detekciju divljači je realizovan sa kvalitetnim pasivnim infra-crvenim (PIR) senzorima i našim RfM modemima za bežičnu komunikaciju. Napajanje senzora je baterijsko, a mogu se koristiti punjive ili alkalne baterije, standardnih dimenzija AA. Domet senzora je zavistan od uslova i načina montaže, a kreće se i preko 300m.
[dalje]


Projekti: RfM telekomande sa 10 ili 18 digitalnih kanala

Rf modem za komunikacijiu na 433 MHz, iskoristen za prenos višekanalnog upravljanja. Na predjani modul se spajaju tasteri ili prekidači, a na prijemniku se dobijaju digitalni izlazni signali koji se mogu iskoristiti za pokretanje i upravljanje sa relejima ili dovesi na ulaze nekog drugog elektronskog sklopa, po vašim potrebama...
[dalje]


RF433

Projekti: RF primopredajni modul
Ovo je RF primopredajni modul baziran na čipu CC1100/CC1101 koje proizvodi Texas instruments. Dimenzije modula su 24x44mm, a na pločici se nalazi zalemljeno kolo CC1101, prateći elementi i 8-pinski konektor na kojem su potrebni signali za komunikaciju sa CC kolom. Karakteristike čipa su vrhunske, mogućnosti primjene ogromne...
[...dalje]


Projekti: Rf modem na 433 MHz:

Rf modem za komunikacijiu na 433 MHz, sa jednim relejom 10A, više slobodnih I/O pinova za razne potrebe, ulazom za DS18B20 senzor temperature, konektor za spajanje LCD displeja... Može se koristiti zajedno sa daljinski upravljačem, GSM kontrolerom, za bežični prenos podataka (upravljanje, očitavanje senzora, mjerenje i sl.).
[dalje]


daljinski

Projekti: Rf modem - daljinski upravljač

Rf modem upakovan u minijaturnu kutiju sa dva tastera, kao daljinski upravljač. Dimenzije kutije su 37 x 61 x 15 mm. Na minijaturnu štampanu pločicu je smješten kompletan Rf modul, mikrokontroler PIC16F819 i litijumska baterija 3V. Za razliku od svih drugih daljinskih upravljača, ovaj ima dvosmjernu komunikaciju i daje vam indikaciju kada je drugi Rf modem primio njegovu komandu. Nakon svake poslane komande prima potvrdu i signalzira preko LED...
[dalje]


all progs

Projekti:
RfTalk, komunikacioni protokol za Rf mrežu

RfTalk je kompaktan multi master komunikacioni protokol za bežičnu mrežu koji omogućava paketnu komunikaciju. Korištenjem RfT-a moguće je razriješiti problem sa duplim adresama, prozvati sve dostupne uređaje, mijenjati im adrese i druge parametre, resetovati svaki uređaj, provjeriti o kakvom tipu uređaja je riječ, na kojoj verziji firmwera radi, itd.
[dalje]


Projekti: Razvojni paket sa Rf modemima i PC softverom za kontrolu RfM mreže
U RfM razvojniom paketu dobijate: 3 RfM uredaja (RFM_U2, RFM_R2 i RFM_D2T) sa podrskom za RfM Talk protokol i RfM Talk softver za PC koji omogucava potpun pristup do svih registara kola CC1100, podesavanje i upravljanje sa vasom bezicnom mrezom.
[dalje]


projekt

Projekti: RfM univerzalni kontroler sa 4 ulaza, 4 releja i DS18B20 senzorom.
Ovo je verzija RfM-a koja je idealna npr. za sisteme daljinskog otvaranja kapije/garaže, zatim za povezivanje sa drugim GSM ili RfM modulima radi uključivanja raznih potrošača itd. Ako se iskoristi i mogućnost istovremenog spajanja GSM modula i RfM modula, onda je moguće otvaranja kapije/garaže i sa daljinskim upravljačem i pozivom sa mobilnog telefona, pa i puno više od toga. Moguće je realizovati kompletnu kućnu automatizaciju sa GSM kontrolom, bez potrebe za polaganjem bilo kakvih kablova... [...dalje]


Projekti: Bežični sistem za pozivanje konobara:

Bežični sistemi za pozivanje konobara se danas sve više koriste jer doprinose kvaliteti i brzini usluge, a svakako daju i moderan imidž ugostiteljskom objektu... Nudimo jedinstven uređaj, koji može da radi na 3 različita načina! [dalje]


Projekti: Daljinska kontrola otvaranja kapije/garaže

Sklop za kontrolu otvaranja/zatvaranja kapije/garaže, sa kontrolom motora, ulazima za krajnje prekidače i IC barijeru. Neograničen broj daljinskih upravljača, dvosmjerna komunikacija sa potvrdom prijema i velikim dometom. Mogućnost otvaranja i kapije i garaže sa istim daljinskim... [dalje]


RF

Prodaja: Microchip razvojni sistem za RF

Microchip nudi razvojni sistem za RfPIC seriju mikrokontrolera, koji su namijenjeni za RF aplikacije. U paketu dolazi više modula i Rf PIC kontrolera, potreban softver sa primjerima, kablovi itd. [...dalje]


home | o nama | katalog | cdovi | prodaja | projekti | linkovi | download | forumi | kontakt | alfanet

Hosted by www.poen.net