komponente prodaja cdovi projekti info KIT kompleti download forumi knjige
Home

Projekti: Upravljačka automatika za lift na 4 sprata

Lift automatika

Automatika za upravljanje liftom ima sljedeće karakteristike:
  • - upravljanje liftom za 4 sprata
  • - memorisanje svih poziva i automatsko vođenje lifta u oba snjera dok se svi pozivi ne obrade
  • - taster za poziv i LED signalizacija poziva preko jednog provodnika
  • - signalizacijom trenutnog sprata na LED displeju
  • - upravljanje motorom lifta preko dva releja za smjer (gore i dole) u dvije brzine
  • - kontaktne kleme za sve signale su u obliku klema-konektora tako da se zamjena kompletne ploče vrši za nekoliko sekundi u slučaju potrebe
  • - dajemo garancija na upravljačku automatiku od 5 godina !
Profesionalna izvedba automatike, sa potpunim galvanskim odvajanjem napajanja mikrokontrolera preko DC/DC konvertora i ulazno-izlaznih signala, preko optokaplera, garantuje maksimalnu imunost na smetnje. Naravno, osim same ploče sa upravljanjem, u upravljački ormar lifta se ugrađuje i energetski dio sa neophodnim sklopkama, relejima i zaštitama koje su propisane, a koje mi ne prodajemo.

Na upravljačku ploču se dovodi signalizacija trenutnog sprata na kojem se kabina lifta nalazi i to preko dva signala SP_B0 i SP_B1. Binarna kombinacija ovih signala definiše sprat od 0 do 3, a ispis na displeju se možete podešavati tako da ispis spratova bude u obliku: 0, 1, 2, 3 ili -1, 0, 1, 2.

Takođe, prikaz sprata 0 (prizemlje) možete podesiti tako da se na displeju ispisuje 0 ili slovo P, pa dobijamo još dvije moguće kombinacije prikaza: P, 1, 2, 3 ili -1, P, 1, 2.

Ovaj tip prikaza na displeju se može uvijek jednostavno promijeniti i nakon ugradnje ploče za upravljanje. To se podešavanje izvodi privremenim spajanjem označenih tačaka na štampanoj ploči sa masom, PRIJE UKLJUČENJA napajanja, recimo sa pincetom. Zatim se napajanje uključi i ovaj spoj zadrži oko 1 sekunde a onda se pinceta ukloni. Kontroler će očitati uvaj spoj i izvršiti podešavanje prikaza, a zatim te iste pinove konfiguriše kao izlazne i koristi za kontrolu LED displeja, nakon što je spoj prekinut. Zbog toga se ove tačke na ploči ne smiju kratko spajati u toku rada uređaja!

Ako motor lifta podržava rad sa dvije brzine, omogućeno je smanjenje brzine prije zaustavljanja kabine, preko izlaznog signala LowSpeed_OC koji se pojavljuje (L nivo, otvoreni kolektor) prije zaustavljanja. Nakon zaustavljanja kabine automatika očekuje signal LowSpeed_Reset, koji će obrisati memorisani poziv za taj sprat na kojem se zaustavio.

Kabliranje tastera i signalnih LED-ica poziva, po spratovima, se izvodi vrlo jednostavno, sa samo jednim provodnikom, ako ne računamo napajanje (+12V i GND), koje se naravno, podrazumijeva.

Moguća je isporuka automatike ugrađene u plastičnu kutiju, kao i izvedba za veći broj spratova, po potrebi.

Prodaja Prodaja

LIFT_4: Upravljačka automatika za lift na 4 sprata (garancija 5 godina!)
150 €

10LIFT_4: Upravljačka automatika za lift na 4 sprata, preko 10 kom.
135 €

30LIFT_4: Upravljačka automatika za lift na 4 sprata, preko 30 kom.
120 €


Narudžbe na mail: narudzbe@elektronika.rs.bahome | o nama | katalog | cdovi | prodaja | projekti | linkovi | download | forumi | kontakt | alfanet

Hosted by www.poen.net