komponente prodaja cdovi projekti info KIT kompleti download forumi knjige
Home

Projekti: ESR metar

ESR metar
Najznačajnija osobina kondenzatora je kapacitivnost, ali osim nje postoji još jedan jako bitan faktor koji se zove ESR ili ekvivalentna serijska otpornost (Equivalent Serial Resistance). Naime, kondenzator uvijek posjeduje neku unutrašnju otpornost, koja će se povećavati kako kondenzator stari i suši se. To će dovesti do sve većag pada napona na kondenzatoru, grijanja i daljnjeg povećanja ESR-a!

Pri tome uopšte ne mora doći do značajne promjene kapacitivnosti, tako da neispravan kondenzator možemo otkriti jedino mjereći njegovu serijsku otpornost!

ESR metar je instrument koji upravo to radi, i to vrlo precizno i pouzdano.

Često ćete naći na net-u slične projekte koji navodno signaliziraju sa običnim LED diodama ispravnost kondenzatora. Zamislite neki drugi instrument koji radi na taj način, recimo voltmetar koji signalizira sa diodom ispravan napon!? Odmah Vam je jasno da je to besmislica jer otkud bi neki instrument "znao" koliki je taj "ispravan" napon? To, naravno, može znati samo čovjek koji rukuje sa instrumentom.
Ista stvar je i sa ESR metrom - on će Vam izmjeriti ESR vrijednost, a vi morate znati na osnovu tipa i uloge kondenzatora te vlastitog iskustva, da li je ta vrijednost odgovrajuća ili ne!

Utjecaj ESR-a na ponašanje kola

U brzim prekidačkim kolima niska vrijednost ESR može biti presudna za pravilno funkcionisanje. Npr. u TV prijemnicima, visoka vr. ESR-a može dovesti do nemogućnosti isključenja i stand-by režima, nepravilne visine ili širine slike, problema sa sinhronizacijom, smetnji i zujanja.
Kod prekidačkih izvora napajanja, visoka vrijednost ESR-a može dovesti do pregorjevanja pluprovodnika, osigurača ili nemogućnosti starta. U naponskim kolima, može izazvati zagrijavanje i prekid kola.
Uobičajena metoda otklanjanja kvara, u takvim slučajevima, je mijenjanje svih kondenzatora za novim. To može biti i vremenski i fanancijski zahtjevno rješenje, ali je jedino moguće ako nemate ovakav instrument pri ruci.

Ako imate ESR metar, sve se rješava izuzetno brzo i jednostavno jer se mjerenje ESR metrom može vršiti i bez skidanja kondenzatora sa štampane ploče, tako da se vrlo lako ispituju sumnjivi kond. i brzo riješava problem.

Praktične vrijednosti ERS-a

Odgovor na pitanje "Kolika će biti vrijednost izmjerenog ESR-a?", zavisi od toga gdje je kond. uopotrebljen, tipa, izrade, vrijednosti napona, itd. Filterski kond. 2200uF sa ESR-om 5 oma mogu biti dobri kod linearnih izvora napajanja, dok sa istim kapacitetom i ESR-om od 1 oma mogu biti vrlo neadekvatni kod prekidačkog izvora napajanja!
U suštini, za početak je najbolje da budete sumnjičavi i uporedite sa sličnim novim kondenzatorom. Vrlo brzo ćete biti u stanju razlikovati dobre kondenzatore od loših.
Iako ESR metar ima zaštitne diode na ulazu, poželjno je da ispraznite veće kondenzatore prije mjerenja, jer neki veliki kond. imaju toliko energije da bi ulazno kolo moglo da pregori. Ako se to i desi, neispravne komponente se lako mogu zamijeniti.

Kondenzatori niskog ESR-a ili kratkospojeni
Kada ispitujete kond. sa vrlo niskim ESR-om postaviće se pitanje da li je u pitanju kratkospojeni kond.? Da ovo otkrijete dovoljan je jednostavan DC omski test. Pritiskom na taster ESR ispitivač postaje DC ommetar. Dakle ako je kond. ispravan instrument detektuje prekid, kao i svaki DC ommetar. Ako je kond. u kratkom spoju (ili ako ispitne vrhove kratko spojite), mjeri nula oma.

Sagradjeni instrument radi jako dobro i pouzdano.

Kalibracija instrumenta
Za kalibraciju instrumenta vam treba otpornik poznate otpornosti, najbolje 1 om, ali moze i veci, sve do 10 oma, jer to je otprilike i radni opseg u kojem radi, tj. u kojem se nalaze vrijednosti ESR-a kondenzatora (0,1 - 10 oma). Kada ga priključite na pipalice instrumenta, sa desne bočne strane instrumenta imate otvor i pužni trimer, koji vrtite dok instrument ne pokaže vrijednost otpornika koji mjerite. Time je podešavanje završeno!.
Ako vam u kratkom spoju pipalice ne pokazuje potpunu nulu, to je normalno, jer ni jedan ommetar vam ne pokazuje tačno nulu zato što uvijek postoji neki minimalni otpor kablova i prelazni otpor na kontaktima pipalica.

Za kupce iz Srbije i Hrvatske, cijena, sa troškovima, iznosi 65 €, a narudžbe šaljite preko linka na dnu ove stranice, samo navedite potpunu adresu i telefon radi lakšeg kontakta...

Samogradnja Download Adobe Acrobat Reader [*.pdf] Download CadSoft Eagle (*.eg)
Kompletan projekat ESR metra - šema i štampana pločica u pdf-u [ 360 Kb ] [ - Kb ]

Prodaja Prodaja

ESR-GUR : ESR metar, završen i testiran, u kutiji, sa ispitnim pipalicama
60 €

Narudžbe na mail: narudzbe@elektronika.rs.ba

ESR metre imamo na lageru i šalju se odmah po narudžbi. Može se dobiti pouzećem, na kućnu adresu kao i svi ostali naši proizvaodi, na teritoriji BiH, Hrvatske i Srbije.


home | o nama | katalog | cdovi | prodaja | projekti | linkovi | download | forumi | kontakt | alfanet

Hosted by www.poen.net